Intrebari si raspunsuri

1Cum se solutioneaza cererea de despagubire in cazul unui accident auto?
Art. 21 : Solutionarea cererii de despagubire (1) In termen de 30 de zile de la data inaintarii cererii de despagubire de catre asigurat ori de catre partea prejudiciata, asiguratorul RCA este obligat: • a) fie sa raspunda cererii partii solicitante, formuland in scris o oferta de despagubire justificata, transmisa cu confirmare de primire, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; • b) fie sa notifice partii prejudiciate in scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire. (2) Daca in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despagubire de catre partea prejudiciata ori de catre asigurat, asiguratorul RCA nu a notificat partii prejudiciate respingerea pretentiilor de despagubire, precum si motivele respingerii, asiguratorul RCA este obligat la plata despagubirii. (3) Deschiderea procedurii privind efectuarea investigatiilor se face de catre asigurator daca exista indicii temeinice asupra producerii evenimentului, in baza unui raport de expertiza realizat de un expert autorizat, si daca acesta a notificat in scris persoana prejudiciata/asiguratul, in termen de 5 zile lucratoare de la data deschiderii dosarului de dauna si intocmirea procesului-verbal de constatare, cu privire la intentia de a desfasura investigatii. Daca in urma cercetarilor efectuate s-a constatat faptul ca despagubirea se cuvine persoanei prejudiciate, se aplica dispozitiile art. 11 alin. (2) lit. d). Necomunicarea notificarii privind intentia de a desfasura investigatii in termenul de 5 zile decade asiguratorul RCA din acest drept, fiind obligat la plata despagubirii. Rezultatul motivat al investigatiilor se comunica partii prejudiciate in termen de 3 zile lucratoare de la finalizare, dar fara a depasi termenul prevazut la alin. (1).
2Despagubiri pentru vatamarea integritatii corporale cand autorul este necunoscut
Art. 14 alin. (7) din Legea 132/2017 (Legea RCA) prevede : (7) In caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori decesului unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acorda despagubiri daca vehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, chiar daca autorul accidentului a ramas neidentificat.
3Unul dintre parintii mei a murit in urma cu un an, iar in viata fiind eu, tata si sora mea.Doresc sa stiu daca se poate face succesiunea in lipsa unui mostenitor, in speta, in lipsa mea, care am calitatea de fiica?
R. Pentru a fi incheiat contractul de vanzare-cumparare trebuie dezbatuta succesiunea. Declaratia de acceptare poate fi constituita intr-un inscris sub semnatura privata sau intr-un inscris autentic. Actele de acceptare pot fi tacite, implicite. In cazul in care nu se poate proceda la dezbaterea succesiunii si la partajare pe cale notariala, judecatoria in a carei raza teritoriala s-a situat ultimul domiciliu al defunctului este competenta a transa un asemenea diferend.
4Cine are dreptul, conform legii, să folosească datele mele cu caracter personal și cu ce obligații, cu ce garanții? Există undeva o listă cu instituțiile sau societățile care au dreptul legal să opereze datele cu caracter personal?
R: Potrivit legislației în vigoare, operatorul de date cu caracter personal – poate fi orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel desemnat printr-un act normativ. Operatorii au obligația de a nu începe prelucrarea datelor cu caracter personal până la primirea numărului de înregistrare comunicat de autoritatea de supraveghere.
5Acte necesare pentru dezbaterea succesiunii pentru imobil si teren
R: anexele nr. 23 şi 24 eliberate de primăria de la ultimul domiciliu al defunctului(ei) (acestea se elibereazǎ de biroul de stare civilă) 2. Actele originale şi copii de pe următoarele : - certificatul de deces ; - certificatul de cǎsǎtorie pentru soţul(soţia) ramas(ă) în viaţă ; - certificatele de naştere pentru fiii(cele) defunctului(ei) ; - certificatele de cǎsǎtorie pentru fiice defunctului(ei); 3. Acte de proprietate şi copii ale bunurilor imobile care au fost în proprietatea defuntului(ei) : - contractul de vânzare-cumpǎrare ; - contractul de întreţinere ; - titlul de proprietate , pentru terenurile agricole ; - copie de pe carnetul de c.e.c. , dacă a avut depuneri ; - actele de proprietate ale autoturismului ; - certificatul(ele) de acţionar ale defunctului(ei) ; 4. Testamentul, dacă există ; 5. Hotărâri judecătoreşti de partaj avere sau divorţ ; 6. Certificat(e) fiscal(e) eliberate de primǎria de la ultimul domiciliu al defunctului(ei) (acestea se elibereazǎ de contabil sau operator rol) care să prevadă valoarea de impunere a casei , a terenurilor agricole şi dacă defunctul(a) avea sau nu debite la bugetul local ; 7. Adeverinţă(e) de la registrul agricol eliberate de primǎria de la ultimul domiciliu al defunctului(ei) (acestea se elibereazǎ de inginerul agricol) din care să rezulte suprafaţa de teren din jurul casei , curţile şi grădina din jur în metri pătraţi
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.