Domenii de expertiza

DESPAGUBIRI AUTO


1. Ce este cererea de despagubire ?
Legea 132/2017 (Legea RCA) defineste cererea de despagubire ca fiind documentul prin care partea prejudiciata sau asiguratul formuleaza catre asiguratorul RCA sau catre BAAR pretentiile de despagubire.
2. Catre cine se inainteaza cererea de despagubire ?
In cazul in care partea prejudiciata a optat pentru decontarea directa la incheierea contractului RCA atunci aceasta se va adresa propriului asigurator RCA in cazul in care sunt indeplinite conditiile decontarii directe.
Daca nu se aplica decontarea directa atunci partea prejudiciata va inainta cererea de despagubire catre asiguratorul RCA al partii vinovate.
Daca partea vinovata nu avea incheiat un contract RCA la momentul producerii accidentului de vehicule sau daca partea vinovata ramane neidentificata ori evenimentul s-a produs in perioada suspendarii contractului RCA atunci partea prejudiciata va inainta cererea de despagubire catre BAAR.
Art. 20 : Cererea de despagubire
(1) Persoana prejudiciata are dreptul sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA sau catre propriul asigurator RCA in cazul decontarii directe, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA sau catre BAAR, in cazul producerii unui risc acoperit de acesta in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Persoana prejudiciata are dreptul, direct sau prin mandatari, sa inainteze cererea de despagubire catre asiguratorul RCA sau catre propriul asigurator RCA in cazul decontarii directe, in cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA, sau catre BAAR, in cazul producerii unui risc acoperit de acesta in conditiile prevazute de prezenta lege.
(3) Cererea de despagubire se poate inainta si prin mijloace electronice.
3. In cat timp se depune cererea de despagubire ?
Legea 132/2017 (Legea RCA) privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie nu specifica acest termen. Este important de retinut intr-o astfel de situatie faptul ca trebuie sa se aiba in vedere termenul de prescriptie prevazut de Codul Civil care in cazul RCA este de 3 ani de la data producerii evenimentului.DREPT CIVIL

Va oferim consultanta juridica in probleme de drept civil.
Redactari ale actelor juridice:
- cereri de chemare in judecata
- intampinari
- cereri reconventionale
- tranzactii
- notificari
-somatii,etc
Asistenta juridica si reprezentare in procese de:
- revendicare imobiliara, constructie, teren
- partaj
- succesiune (mostenire)
- iesire din indiviziune
- uzucapiune
- evacuare
- pretentii
- anulare acte si contracte
- reziliere si rezolutiune contracte
- anulare act notarial
- anulare certificat de mostenitor
- recuperari creante
- executare silita
- contestatii la executare
- raspundere civila delictuala
- punere sub interdictie
- rectificare acte de stare civila
- ordonanta presedintiala
- sechestru judiciar
- sechestru asigurator
- poprire asiguratorie
- contestatie la executare
- anulare proces verbal amenda contraventionala, etc


Legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti


RECUPERARI CREANTE

Creanta reprezinta un drept patrimonial in baza caruia titularul sau, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numita debitor, sa execute prestatia la care s-a obligat si care poate consta in a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanta are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. In virtutea lui, creditorul dobandeste un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului.
In caz de neexecutare a obligatiei, creditorul are mai multe modalitati de executare silita a debitorului.
Debitorul poate cere executarea silita in natura a obligatiei cand acest lucru mai este posibil sau executarea silita prin echivalent respectiv prin obtinerea de daune-interese de la debitor in cazul in care acesta nu isi mai poate sau nu vrea sa isi mai execute de buna voie obligatiile contractuale.
Pentru a putea trece insa la executarea silita a debitorului creditorul trebuie sa detina o hotarare judecatoreasca sau un alt titlu executoriu. Aceasta hotarare judecatoreasca poate fi obtinuta prin mai multe modalitati:
- prin procedura Somatiei de plata.
- printr-o procedura de drept comun, etc.
Dupa obtinerea acestui hotarari judecatoresti creditorul poate trece direct la executare debitorului.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.